HOS OSS HITTAR DU DE SKARPASTE HJÄRNORNA

SYSTEMUTVECKLING/­ARKITEKTUR

Vi erbjuder drivna och riktigt vassa systemutvecklare inom både Java och Microsofts .Net-plattformen som är vana att jobba i både back och frontend.

Våra erfarna arkitekter verkar på olika nivåer och har även specialistkunskaper inom byggverktyg, enhets och automatiserad testning, Continuous Integration och testdriven utveckling. 

Gemensam nämnare är att de uteslutande arbetar med verksamhetsutvecklande uppdrag kopplat till IT. 

Väljer du någon av våra systemutvecklare eller arkitekter får du dessutom en god och prestigelös lyssnare som är genuint intresserad av att förstå just er verksamhet.

Läs mer

Läs mindre

TEST & KVALITETSSÄKRING

Vårt erbjudande innefattar kvalificerad rådgivning avseende kvalitetsarbete, tester med spetskompetens inom testautomatisering, prestandatestning, testdesign, testledning och gaming.

Konsulterna som idag är en del av teamet, samt de vilka kommer kliva ombord framöver har olika specialistkompetenser och erfarenheter inom området, men där alla delar samma vision. En vilja till att verkligen göra skillnad.

Precis som för koncernen i sin helhet ser vi vår verksamhet som en spännande resa, där vi tillsammans bestämmer vart vi är på väg och där varje ny dag är en resa i sig.

Mer om testautomation

Pure Gaming

Läs mer

Läs mindre

ERFARENHET
INNOVATION
ENKELHET

PROJEKTLEDNING/­MANAGEMENT

Vi har certifierade projektledare inom exempelvis Scrum och IPMA, med många års erfarenhet. Genom åren har de jobbat med metoder så som Vattenfall, RUP, XP m.fl.

Oavsett metod, så går våra projektledare in i varje uppdrag till 100% och vägleder sin omgivning mot projektens mål där digital transformation är primära ledord.

Vår långa lista av genomförda projekt har inte bara lett till förbättringar av befintliga produkter och processer, utan många gånger även till att helt nya möjligheter skapats.

Läs mer

Läs mindre

KOMPETENS­UTVECKLING

Idag ses den digitala affären som självklar samtidigt som komplexiteten kring den bara ökar. För oss handlar digital transformering inte om ett enstaka projekt eller program. Vi ser det snarare som en förändring av synsättet på digitala möjligheter, från teknikdrivet till affärsdrivet.

Arbetet börjar på ledningsnivå där vi gemensamt skapar mål och en tydlig agenda. Genom att förädla och förändra affärsmodeller förbereder vi organisationen för förändring. Processen spänner över samtliga delar av en organisation, allt ifrån affärsmodeller och ner till individnivå. De övergripande dimensionerna vi jobbar med är:

  • Kund
  • Affärslogik
  • Genomförande

Kunddimensionen handlar förenklat om kunders beteenden och behov, samt vilka trender vi ser på marknaden och i världen i stort. I affärsdimensionen kopplar vi de övergripande affärsstrategierna till digitala mål och beskriver den ekonomiska potentialen. Under genomförande/operation implementerar vi de förändringar vi identifierat så att vi kan optimera befintlig affär. Det kan handla om såväl organisatoriska som affärsmässiga förbättringar.

En sak är säker: Digital transformation betyder ingenting förrän man ser resultatet. Att enbart förlita sig på teknik är ett misstag enligt oss, ledarskap spelar en minst lika stor roll för ett lyckat resultat, både från vår och kundens sida.

Dessutom behövs en djup förståelse för affärsmässiga krav på lösningar och processer. För att lyckas har Pure Consulting Group utvecklat en unik modell inom området och samlat marknadens mest kunniga medarbetare.

Ditt digitala förändringsprojekt är kort sagt tryggt i våra händer.

Läs mer

Läs mindre

INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEM

Våra konsulter har djup kunskap inom SimCorp Dimension; Implementering, utveckling och integration mellan olika system, stora projektarbeten, säkerställande av metod och implementering av effektiva transaktionsflöden.

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa kapitalförvaltare med arkitektur och uppsättning av Simcorp Dimensions.

Vi har en tydlig målsättning att etablera ett erbjudande med ett Service-pack med mål att ”lyfta ansvaret” från kundens axlar, till exempel inom ramen för regulativa direktiv.

Vi tar på oss ansvar för projektering, genomdrivning, tillsättning och garanterar att direktivet efterföljs av vår Uppdragsgivare. Vi erbjuder även avtal med långsiktiga systemunderhåll och mer supportorienterad service.

Gruppen har sammanlagt över 100 års erfarenhet av Simcorp Dimension.

Läs mer

Läs mindre

Cloud

Våra kunder har redan börjat använda molnet i sina lösningar i varierande grad och vi på Pure tycker att det är en bra start. Vi hjälper våra kunder att ansluta ännu fler tjänster till molnet i ännu högre grad, enbart enligt bästa praxis.

Det vi erbjuder från Pure är att hjälpa kunder att ta fram effektiva lösningar som baseras på de bäst lämpade molnkomponenterna avseende utveckling, mikrotjänster, CI/CD, hybridövervakning, hothantering och provisionering av tjänster och användare.
Vi säkerställer kostnadseffektiva plattformar genom flera leverabler såsom referensarkitektur, roadmapping, planering, säkerhetsgenomlysningar, design, utveckling och implementation. Vi är vana att röra oss i domäner inom BI och ML oavsett om det är frågan om affärsdata eller att upptäcka anomalier i loggar. Vi sitter i projekt som ses som next generation och drar oss inte för att utmana kunden med nya idéer alternativt vad affärsnyttan är med vissa designval.

Vi har djup kompetens inom såväl systemutveckling som infrastruktur och vi ser att synergierna i kombinationen däremellan är en starkt bidragande orsak till vår framgång och goda rykte.

När vi bygger en referensarkitektur så finns det alltid ett antal riktlinjer som vi vill kunna adressera:

  • Always assume breach
  • Always be available
  • Scale on need

Det här ger oss riktlinjer som hjälper oss och kunden att genom noggranna avvägningar ta fram säkra, tillgängliga, kostnadseffektiva system med hög prestanda som kan användas av våra kunders anställda, deras egna kunder eller partners.

Vi är i huvudsak seniora arkitekter som designar, dokumenterar, utvecklar och bygger. Vi anser att riktig kunskap får vi när vi deltar i implementationen och sätter fingrarna i koden. Och ja, eftersom automation undviker mänskliga fel så bygger vi infrastrukturen i kod också.

”Det är redan nu extremt roligt och utmanande att ta sig an förtroendet vi har fått från koncernen. Vi har haft en stund på oss att känna på klimatet i koncernen och förtroendet är ömsesidigt, på många plan” berättar Daniel samtidigt som Göran fyller i ”….”

Läs mer

Läs mindre

Kontakta oss